søndag 26. mars 2017

Svartstrupe i Hemsedal

Temperaturene de siste dagene har vært langt over normalen, og det føles som om våren virkelig er på plass. De første trekkfuglene har også ankommet, og både stær, vipe, svarttrost og bokfink er alle sett i Hemsedal i løpet av den siste uka. I løpet av helga ble også de første vintererlene sett, og ringduene velter innover dalen i større og mindre flokker. I tillegg til de vanlige artene som vi forventer å finne i disse dager, dukker det også i blant opp litt mer sjeldne gjester. Skjærpiplerka er en art som en gang i blant dukker opp tidlig om våren, og i dag var gleden stor når den ble sett vandrende langs elvebredden til Hemsila. Riktignok kom den i skyggen for helgas store begivenhet. På samme plass som skjærpiplerka gikk i dag, gikk det nemlig ei svartstupe i går! Dette er en art som aldri tidligere er sett i Hemsedal, og kun to ganger tidligere i Hallingdal (ref. artsobs.). Bildene av arten ble ikke de beste, men det går nå i alle fall an å se hva det er...

tirsdag 14. mars 2017

Svartkråke på besøk i Hallingdal

Svartkråke er ikke den vi ser oftest i Hallingdal, men for et par dager siden fikk jeg sett denne blant en del "vanlige" kråker på iskanten nederst i Strandafjorden på Ål. Var litt overasket da jeg hadde forventet heller å få mitt første møte med denne arten på en av mine faste høstturen til Vestlandet der arten er mye vanligere, men det smaker nå ekstra godt å få den i heimfylke. Svartkråka var for øvrig på plass også i kveld da Torgrim Breiehagen kunne observere den på samme sted. I Hallingdal har vi bare et funn tidligere og det fra våren 2008 da et individ ble observert i Sudndalen i Hol.

tirsdag 21. februar 2017

Uglesang

Tidligere i februar lagde NRK en sak om at haukuglene hadde invadert hele Sør-Norge. Uglene kom i løpet av høsten 2016, og holder fortsatt god stand. I Hemsedal har vi også hatt merka denne invasjonen, med flere stasjonære haukugler gjennom vinteren. Ettersom våren nå nærmer seg, øker også håpet om at noen av disse også går til hekking. Hvordan det står til med smågnagere er noe uvisst, men mye tyder på at det er en liten oppsving i bestanden. Perleugla har blitt hørt flere steder i kommuna, og tidligere i februar ble det også sett ei hornugle like ved tregrensa. Hornugle er jo uvanlig hos oss om sommeren, så et vinterfunn må vel nærmest betegnes som en sensasjon! I helga ble også de første haukuglene hørt syngende, så håpet om en haukuglehekking kom med det ett steg nærmere realiteten. Vi følger spent med på fortsettelsen!

En av de stasjonære haukuglene som ble hørt syngende samme kveld som bildet ble tatt

lørdag 14. januar 2017

Vintertelling sangsvaner i Hallingdal 14. januar 2017

sangsvanetellingen i Hallingdal 14. januar ble det totalt registrert 181 sangsvaner,  150 voksne og  31 ungfugl (2K) (tabell nedenfor). Se også artsobservasjoner for fugl for detaljer. Dette er litt i underkant av antallet for to år siden, men mye høyere enn i fjor da bare 111 sangsvaner ble registrert. Vinteren  i  Hallingdal har vært relativt mild, men likevel var en større del av vassdragene frosset til. I Strandafjorden, Ål var hele nedre delen mot øst tilfrosset, noen som kan skyldes mindre vannføring i tunellene fra Uste som har varmere vann! Ungfuglandelen var på 17.1%, noe som indikerer at hekkeresultatene har vært gode. Størst ansamling av sangsvaner ble  funnet i Strandafjorden med 47% av antallet i Hallingdal. Størst ungfuglandel ble funnet i Hemsedal med 28%. Dette kan skyldes at de som har blitt klekket fortsatt er i vassdraget, noe som også var tilfelle i fjor.
Per Furuseth foretok tellingen fra Gol og nedover i vassdraget, Vegard Finset Fjeldheim i Hemsedal og Torgrim Breiehagen i Ål og Hol. Det ble også registrert andre vannfugler samtidig (se artsobservasjoner). En dvergdykker i kanalen ved Kleivi og en storskarv og havørn ved Nes er artige innslag (se artsobservasjoner for fugl). I Strandafjorden var det også 64 kvinand (50 hanner og 14 hunner). Interessant at det er overvekt av hanner, samt 6 fossekall.
Flott om alle  plotter sangsvanetellinger utover våren også i Hallingdal og det er flott om dere også teller ungfugler. Dette gir mer interessante data.

14. januar 2017 i Hallingdal
Kommune
Ungfugl
Adult
Totalt
Hol
2
26
28
Ål
15
70
85
Gol
3
21
24
Hemsedal
7
18
25
Nes
4
15
19
-
-
-
Totalt
31 (17,1%)
150
181


13-23. januar 2016  i Hallingdal
Kommune
Ungfugl
Adult
Totalt
Hol
3
20
23
Ål
8
22
30
Gol
1
28
29
Hemsedal
14
15
29
Nes
-
-
-
-
-
-
Totalt
26 (23,4%)
85
111


17. januar 2015: Hallingdal
Kommune
Ungfugl
Adult
Totalt
Hol
9
38
47
Ål
2
74
76
Gol
-
2
2
Hemsedal
10
21
31
Nes
5
26
31
Flå
-
3
3
Totalt
26 (13,7%)
164
190lørdag 31. desember 2016

Beveraktivitet Holselva Kleivi Ål/Hol

Studerte mye bevergnag årets siste dag ved Sveinhaugbrue i Kleivi på Ål-sida av Holselva (grensa går midt i elva!). Stor aktivitet i mildværet og store spon på isen (se nederste bildet). Hovedmenyen er selje, osp og bjørk, mens or ser ikke ut til å være  på listen! 
Er  spent om beverparet får unger til våren. Det  ser ut som beveren har spredt seg i Hallingdal det siste 10-året og etablert seg flere nye steder.
Håper at flere legger ut sine observasjoner av pattedyr på artsobservasjoner.no (pattedyr).
Godt nytt år fra beveren!

fredag 23. desember 2016

En liten milepæl på kråkefronten

Midt i november kom det både kulde og snø, og det satte fart på kråkefangsten. Flere gamle kjenninger fra i fjor dukka opp, i tillegg til en god gjeng fra årets produksjon som ble utstyrt med ringer. Været snudde da vi kom over i desember, og snøen forsvant sakte, men sikkert. Til slutt var det så å si bart her oppe. Det merka vi godt, for aktiviteten i kråkefella tok brått slutt. Trolig ble mattilgangen for kråkene bedre, og da er ikke fella fullt så popular. Riktignok var det alltids ei og anna kråke som dukka opp, men stort sett hadde de ring fra før. Men, en dag tidligere desember kom det ei umerka kråke, og det var en vi hadde venta på. Det ble nemlig kråke nummer 100 som fikk fargering hjemme hos oss! Vi hadde regna med at vi klarte det i løpet av denne sesongen, men da snøen forsvant ble vi litt skeptiske til om vi rakk det før nyttår. Heldigvis var det ingen grunn til bekymring. I går kom det endelig et nytt snødryss her oppe, og i dag var det nok ei umerka kråke som lot seg lokke av maten i fella.

A151 klar for nye eventyr, nå lett gjenkjennelig

tirsdag 13. desember 2016

Fôringsidyll

Om vinteren serverer vi en relativt variert meny på fôringsplassen, noe fuglene ser ut til å sette stor pris på. Meisene er ofte innom fôringsbrettet og henter seg et solsikkefrø, gråspetten hakker iherdig på litt ister og gulspurven hopper utrettelig rundt på bakken og leiter etter havre.  Slik holder fuglene på mer eller mindre hele dagen. Til vanlig er det ganske så idyllisk der, men en gang i ny og ne kommer det noen som må "ødelegge". Her om dagen dukka det opp en slik skapning på fôringsplassen, og stemningen snudde fort fra idyllisk til lettere panisk. Meisene mobiliserte riktignok raskt, og krisen ble fort avverget. Sjølv om småfuglene gikk av med seieren, tror jeg neppe den lille fjærballen glemmer hvor fôringsplassen ligger...

En sulten spurveugle er nettopp oppdaga av meisene (og fotografen)