tirsdag 14. mars 2017

Svartkråke på besøk i Hallingdal

Svartkråke er ikke den vi ser oftest i Hallingdal, men for et par dager siden fikk jeg sett denne blant en del "vanlige" kråker på iskanten nederst i Strandafjorden på Ål. Var litt overasket da jeg hadde forventet heller å få mitt første møte med denne arten på en av mine faste høstturen til Vestlandet der arten er mye vanligere, men det smaker nå ekstra godt å få den i heimfylke. Svartkråka var for øvrig på plass også i kveld da Torgrim Breiehagen kunne observere den på samme sted. I Hallingdal har vi bare et funn tidligere og det fra våren 2008 da et individ ble observert i Sudndalen i Hol.

tirsdag 21. februar 2017

Uglesang

Tidligere i februar lagde NRK en sak om at haukuglene hadde invadert hele Sør-Norge. Uglene kom i løpet av høsten 2016, og holder fortsatt god stand. I Hemsedal har vi også hatt merka denne invasjonen, med flere stasjonære haukugler gjennom vinteren. Ettersom våren nå nærmer seg, øker også håpet om at noen av disse også går til hekking. Hvordan det står til med smågnagere er noe uvisst, men mye tyder på at det er en liten oppsving i bestanden. Perleugla har blitt hørt flere steder i kommuna, og tidligere i februar ble det også sett ei hornugle like ved tregrensa. Hornugle er jo uvanlig hos oss om sommeren, så et vinterfunn må vel nærmest betegnes som en sensasjon! I helga ble også de første haukuglene hørt syngende, så håpet om en haukuglehekking kom med det ett steg nærmere realiteten. Vi følger spent med på fortsettelsen!

En av de stasjonære haukuglene som ble hørt syngende samme kveld som bildet ble tatt

lørdag 14. januar 2017

Vintertelling sangsvaner i Hallingdal 14. januar 2017

sangsvanetellingen i Hallingdal 14. januar ble det totalt registrert 181 sangsvaner,  150 voksne og  31 ungfugl (2K) (tabell nedenfor). Se også artsobservasjoner for fugl for detaljer. Dette er litt i underkant av antallet for to år siden, men mye høyere enn i fjor da bare 111 sangsvaner ble registrert. Vinteren  i  Hallingdal har vært relativt mild, men likevel var en større del av vassdragene frosset til. I Strandafjorden, Ål var hele nedre delen mot øst tilfrosset, noen som kan skyldes mindre vannføring i tunellene fra Uste som har varmere vann! Ungfuglandelen var på 17.1%, noe som indikerer at hekkeresultatene har vært gode. Størst ansamling av sangsvaner ble  funnet i Strandafjorden med 47% av antallet i Hallingdal. Størst ungfuglandel ble funnet i Hemsedal med 28%. Dette kan skyldes at de som har blitt klekket fortsatt er i vassdraget, noe som også var tilfelle i fjor.
Per Furuseth foretok tellingen fra Gol og nedover i vassdraget, Vegard Finset Fjeldheim i Hemsedal og Torgrim Breiehagen i Ål og Hol. Det ble også registrert andre vannfugler samtidig (se artsobservasjoner). En dvergdykker i kanalen ved Kleivi og en storskarv og havørn ved Nes er artige innslag (se artsobservasjoner for fugl). I Strandafjorden var det også 64 kvinand (50 hanner og 14 hunner). Interessant at det er overvekt av hanner, samt 6 fossekall.
Flott om alle  plotter sangsvanetellinger utover våren også i Hallingdal og det er flott om dere også teller ungfugler. Dette gir mer interessante data.

14. januar 2017 i Hallingdal
Kommune
Ungfugl
Adult
Totalt
Hol
2
26
28
Ål
15
70
85
Gol
3
21
24
Hemsedal
7
18
25
Nes
4
15
19
-
-
-
Totalt
31 (17,1%)
150
181


13-23. januar 2016  i Hallingdal
Kommune
Ungfugl
Adult
Totalt
Hol
3
20
23
Ål
8
22
30
Gol
1
28
29
Hemsedal
14
15
29
Nes
-
-
-
-
-
-
Totalt
26 (23,4%)
85
111


17. januar 2015: Hallingdal
Kommune
Ungfugl
Adult
Totalt
Hol
9
38
47
Ål
2
74
76
Gol
-
2
2
Hemsedal
10
21
31
Nes
5
26
31
Flå
-
3
3
Totalt
26 (13,7%)
164
190lørdag 31. desember 2016

Beveraktivitet Holselva Kleivi Ål/Hol

Studerte mye bevergnag årets siste dag ved Sveinhaugbrue i Kleivi på Ål-sida av Holselva (grensa går midt i elva!). Stor aktivitet i mildværet og store spon på isen (se nederste bildet). Hovedmenyen er selje, osp og bjørk, mens or ser ikke ut til å være  på listen! 
Er  spent om beverparet får unger til våren. Det  ser ut som beveren har spredt seg i Hallingdal det siste 10-året og etablert seg flere nye steder.
Håper at flere legger ut sine observasjoner av pattedyr på artsobservasjoner.no (pattedyr).
Godt nytt år fra beveren!

fredag 23. desember 2016

En liten milepæl på kråkefronten

Midt i november kom det både kulde og snø, og det satte fart på kråkefangsten. Flere gamle kjenninger fra i fjor dukka opp, i tillegg til en god gjeng fra årets produksjon som ble utstyrt med ringer. Været snudde da vi kom over i desember, og snøen forsvant sakte, men sikkert. Til slutt var det så å si bart her oppe. Det merka vi godt, for aktiviteten i kråkefella tok brått slutt. Trolig ble mattilgangen for kråkene bedre, og da er ikke fella fullt så popular. Riktignok var det alltids ei og anna kråke som dukka opp, men stort sett hadde de ring fra før. Men, en dag tidligere desember kom det ei umerka kråke, og det var en vi hadde venta på. Det ble nemlig kråke nummer 100 som fikk fargering hjemme hos oss! Vi hadde regna med at vi klarte det i løpet av denne sesongen, men da snøen forsvant ble vi litt skeptiske til om vi rakk det før nyttår. Heldigvis var det ingen grunn til bekymring. I går kom det endelig et nytt snødryss her oppe, og i dag var det nok ei umerka kråke som lot seg lokke av maten i fella.

A151 klar for nye eventyr, nå lett gjenkjennelig

tirsdag 13. desember 2016

Fôringsidyll

Om vinteren serverer vi en relativt variert meny på fôringsplassen, noe fuglene ser ut til å sette stor pris på. Meisene er ofte innom fôringsbrettet og henter seg et solsikkefrø, gråspetten hakker iherdig på litt ister og gulspurven hopper utrettelig rundt på bakken og leiter etter havre.  Slik holder fuglene på mer eller mindre hele dagen. Til vanlig er det ganske så idyllisk der, men en gang i ny og ne kommer det noen som må "ødelegge". Her om dagen dukka det opp en slik skapning på fôringsplassen, og stemningen snudde fort fra idyllisk til lettere panisk. Meisene mobiliserte riktignok raskt, og krisen ble fort avverget. Sjølv om småfuglene gikk av med seieren, tror jeg neppe den lille fjærballen glemmer hvor fôringsplassen ligger...

En sulten spurveugle er nettopp oppdaga av meisene (og fotografen)

onsdag 23. november 2016

Ikke bare kråker i kråkefella

Kråkefella er et effektivt hjelpemiddel når det kommer til fangst av kråker i ringmerkingsøyemed, men med ei slik felle blir det ikke bare kråker. Noen skjærer fanges årlig, og opp gjennom historia har også både kaier og kornkråker funnet veien nedi. I tillegg til kråkefuglene dukker det også opp en og annen rovfugl. For eksempel har vi hatt ett eksemplar av både fjellvåk og jaktfalk i fella. Begge disse kom i samme uke, ei uke som ble avslutta med to hønsehauker i fella samtidig!
Ung jaktfalk, en svært uvanlig gjest i kråkefella!
Hønsehauken er en art som forekommer relativt hyppig. Sjølv om hønsehauken kan dukke opp gjennom hele kråkefangst-sesongen (oktober-april), viser ringmerkingstallene at de fleste haukene dukker opp i løpet av de tre siste månedene av året. November står i en særstilling, og av totalt 89 ringmerka fugler er hele 47 individer fanga i november. Med litt rask hoderegning vil det si ca. 53 % av fuglene. I tillegg virker det også som om enkelte dager er mer attraktive enn andre. Spesielt den 20. november ser ut til å skiller seg ut som en hønsehauk-dag, da den i flere år var fast gjest i fella på denne datoen.
Viltkameraet har knipsa noen artige haukebilder!
Ser vi på alder og kjønn, domineres fangsten av unge hanner. Hele 73 % av de merka fuglene har vært av hanner i sitt første leveår, mens 17 % har vært unge hunner. Kun 10 % har altså vært fugler i sitt andre leveår eller eldre, men her har det vært like mange hunner som hanner.

En 2k-fugl. Noe mer uvanlig enn 1k-fuglene.
I år dukka det ikke opp noen hauk den 20. november, men 2k-fuglen på bildet over ble merket den 14. november. Og for den observante leser kan man se av viltkamerabilde at det var en hauk ved fella den 17. november. Denne skjønte riktignok ikke veien ned i fella, og har ikke blitt sett i ettertid.